Szkielet konia

Oto szkielet konia i nazwane ważniejsze kości i stawy.

 1. Cranium / czaszka
 2. Maxilla / szczęka
 3. Mandibula / żuchwa
 4. Atlas / kręg szczytowy
 5. Axis / kręg obrotowy
 6. Vertebrae cervicales / kręgi szyjne
 7. Vertebrae thoracicae / kręgi piersiowe
 8. Vertebrae lumbales / kręgi lędźwiowe
 9. Vertebrae sacrales (os sacrum) / kręgi krzyżowe (kość krzyżowa)
 10. Vertebrae caudales / kręgi ogonowe
 11. Costae / żebra
 12. Sternum / mostek
 13. Scapula / łopatka
 14. Humerus / kość ramienna
 15. Radius / kość promieniowa
 16. Ulna / kość łokciowa
 17. Ossa carpi / kości nadgarstka
 18. Ossa metacarpalia / kości śródręcza
 19. Ossa sesamoidea proximalia / trzeszczki pęcinowe
 20. Os compedale / kość pęcinowa
 1. Os coronale / kość koronowa
 2. Os ungulare / kość kopytowa
 3. Pelvis / miednica
 4. Os femoris / kość udowa
 5. Patella / rzepka
 6. Tibia / kość piszczelowa
 7. Fibula/ kość strzałkowa
 8. Ossa tarsi / kości stępu
 9. Ossa metatarsalia / kości śródstopia
 10. Articulatio (Art.) temporomandibularis / staw skroniowo-żuchwowy
 11. Art. humeri /staw ramienny
 12. Art. cubiti / staw łokciowy
 13. Articulationes carpi / stawy nadgarstka
 14. Art. compedale / staw pęcinowy
 15. Art. coronale / staw kronowy
 16. Art. ungulare / staw kopytowy
 17. Art. sacroiliaca / staw krzyżowo-biodrowy
 18. Art. coxae / staw biodrowy
 19. Art. genus / staw kolanowy
 20. Art. tarsi / staw stępu

szkielet konia - nazwy poszczególnych kości szkieletu konia

Wpis powstał dzięki uprzejmości Gabinetu Weterynaryjnego "JERRY HORSE VET" i  dr n. wet. Hieronima Borowicza.

Dziękujemy :-)