hippika.com

HIPPIKA.COM®

jest firmą rodzinną. W produkcji środków do pielęgnacji koni specjalizują się już od prawie 20 lat.

Receptury HIPPIKA.COM® opracowywane są przez profesora farmacji, a produkcja odbywa się z zachowaniem Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Używają surowców najlepszych światowych producentów.

W Polsce HIPPIKA.COM® jest najstarszą firmą produkującą środki do pielęgnacji koni.